kbuurt.punt.nl
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties
  Laatste artikelen
  concept
  Lees meer...
  Het K-Buurt beheerteam
  In opbouw. Aanvullingen en suggesties via: email (Red.)

  De K-buurt in het dynamische en renoverende stadsdeel Amsterdam Zuidoost kent een aantal actieve bewonersorganisaties; verenigingen, vve's, comité's en incidentele werk- en actiegroepen. Zij werken per flatgebouw, wijk, of stratengroep samen met de lokale overheid, welzijnsorganisaties, koepelorganisaties, woningcorporaties, projectontwikkelaars nutsbedrijven, etc aan de verdere verbetering van de woonomgeving. Op deze site staan alle organisaties die bij het beheer van de K-buurt een rol (kunnen) spelen.
   
  De kwaliteit van het wonen wordt voortdurend belaagd door vervuiling, (geluids)overlast, vandalisme, onveiligheid en storingen. Overlast is er tevens door de eeuwige vernieuwingsoperaties in de buurt. Over het beheer (sociaal, technisch, ruimtelijk, interim) en de dienstenverlening wordt herhaaldelijk gediscussieerd.
   
  Om effectief te kunnen werken aan een betere woonomgeving is goede communicatie tussen de bewoners en beheerders/diensten en tussen beheerders en diensten onderling een must. Dat vereist vindbaarheid van en duidelijkheid over de bewonersorganisaties, beheerders en (semi)overheidsdiensten. Geheime diensten zijn onbruikbaar; "hangbureaucraten" die maar achter hun bureau blijven zitten evenmin. Gepuzzel wie je waarvoor moet hebben frusteert. Gelukkig zijn de meeste beheerders goed benaderbaar, kennen ze de buurt en is er prima mee samen te werken. Ook de zelfredzaamheid van bewoners vereist duidelijkheid in de beheerstructuren en verantwoordelijkheden. Duidelijkheid en daadwerkelijke progressie zijn onmisbaar voor een duurzame beheerparticipatie van de bewoners. En mocht er iets aanhoudend haperen of juist voorbeeldig goed gaan, dan is doorgifte ervan aan het stadsdeelbestuur, de stadsdeelraad en/of de nieuwsmedia te overwegen.
   
  In onderstaande publieke lijst zijn tevens actieve bewoners vermeld die nadere informatie kunnen verstrekken. Nieuwe activo's, met name zij die goede contacten hebben met ondervertegenwoordigde groepen (bijv. jongeren), zijn welkom. emailadressen zijn spam-veilig vermeld. Correcties en aanvullingen gaarne doorgeven aan een redactielid (Red.). Reacties kunt u met een klik onderaan toevoegen.
   
   
  Bewonersorganisaties (contactpersonen voor K-buurt-zaken)
  Aanvullingen volgen zsm. Suggesties via: email (Red.)
   
  Bewonersvereniging Kikkenstein (BvK) (Redactie site)
  Kikkenstein 2015-2016 (De Salon), 1104 TA,020.785.4855 - email
   
  Bestuur Bewonersvereniging Kikkenstein (BvK)
  Kikkenstein 2015-2016 (De Salon), 1104 TA, 020.785.4855 - email
  - Henk van de Belt (vz) - K'stein 1002 - 020.699.6495 - M 06.5495.2175 - email
  - Dick de Groot (pm) - K'stein 3236 - 020.699.4273 - M 06.4473.0590 - email
  - George Munnik (secr) - K'stein 3235 - 020.695.2538 - email
  - Ronald Blonk - K'stein 3440 - 06.2874.5779 - email
  - Karin Schloss - K'stein 3242 - 06.1920.1194, 020.690.4996 - email
   
  Overige BvK-activo's en contactpersonen in Kikkenstein
  - Ana Alcàntara - K'stein 3848 - 06.5054.5051 - email
  - Ronald Blonk (vz VvE KN) - K'stein 3440 - 06.2874.5779 - email
  - Dorette Fenno - K'stein 2118 - 020.776.6405
  - Henk Gemin - K'stein 1014 - 06.8182.7098, 020.690.1642 - email
  - Willy Kilian - K'stein 3348 - 020.600.5738 - email
  - Vera Kornman - K'stein 3542 - 020.690.3979 - email
  - Sandra Payano Ramirez - K'stein 3339 - 06.5357.6937
  - Lizette Pinas - K'stein 2019 - 06.1340.4663 - email
  - Karin Schloss - K'stein 3242 - 06.1920.1194, 020.690.4996 - email
  - Christoph Tenge - K'stein 1905 - 06.4346.5519 - email
  - Gerolf & Patricia Watson - K'stein 3540 - 06.4346.5519 - email

  Vereniging van Eigenaars Kikkenstein Noord (VvE K-N) - site
  - Ronald Blonk (vz) - hnr. 3440 - M 06.2874.5779 - email

  Bewonerscommissie Kruitberg (BcK)
  - Marion Landsmark, K'berg 5932 - 06.1424.1041 - email
  Contact via telefoon of email met de overige leden via Marion Landsmark.
   
  Overige buurtactivo's in Kruitberg
  - Broedplaats Kruitberg - K'berg 1003A - Corine Spoor - 020.695.4764 - email
  - United Different Voices - K'berg 1005A - Hans Mooren - 020.776.9195 - email 
   
  Bewonersver. Karspelblok i.o (Karspeldreef Blok A-B)
  - Bert Dörsch (vz) - Groesbeekdreef 571, 1104SC - 020.699.8018 - email
  - Mirna Makdonal (pm) - Karspeldreef 1039, 1104SE - 06.4365.1274 - email
  - Glenn Weibolt - Karspeldreef 1115, 1104SE - 06.1684.4426 - email
  - Martha Draaibaar - Karspeldreef 1139, 1104SE - 06.4385.2542 - email
  - Carlos Carrondo - Karspeldreef 1115, 1104SE - 06.2002.7313

  Bewonersvereniging Kleiburg (in opheffing)
  - Bert Dorsch - 020.699.8018 - email
   
  Domus 2 (begeleid wonen)
  - Jacqueline Iaffra 314.1800/06.1048.8582
   
  Bij Bosshardt (Leger des Heils)
  - Loes
   
  Bewonersvereniging Laag Koningshoef i.o.
   
  Bewonersbelangenvereniging Kantershof
   - Wim Emmelkamp - Kantershof 285 - 1104GP - 020.699.7251 - email
   
  Bewonersvereniging Kouwenoord
  xx
   
  Bewonersvereniging Koornhorst
  xx
   
  Bewonersvereniging Klieverink
  xx
   
  Bewonersvereniging Kempering
  xx 
   
  Belangenvereniging Nieuw Kempering
  - David du Crocq (vz) - ??? - ??? - Tel. ??? - email 
  - Miret Emanuel (secr.) - ??? - ??? - Tel. ??? - email  

  Bewonersvereniging Kralenbeek
  (opgeheven; er is geen cie.)
    
  Bewonersvereniging Laag Kralenbeek
  - Joop Stutterheim - ??? - ??? - Tel. ??? - email
   
  Bewonersbelangenvereniging Kelbergen - site
  - Nel Wiersma (secr.) - Kelbergen 123 - 1104LE - 020.690.7388 - email
  - Peter Koops (wgrp Leefbaarheid) - Kelbergen 234 - 020-6904124 - email
   
  Bewonersvereniging HRH huis
  xx
   
  Bewonersbelangenvereniging Kortvoort-
  Elly Kloos-Carstens  - ??? - ??? - Tel. ??? - ???
   
  Bewonersorganisaties Groeneveen
  - Groeneveen.punt.nl/ - infopagina Groeneveen + de handige links
  - Gravestein.punt.nl/ - infopagina Gravestein + de handige links
   
  (Semi)overheid
   
  Woningcorporatie Rochdale - site
  sociaal beheer:
  - Herma van der Kolk - 020.569.6626 - email
  huismeesters:
  - Oswaldo Renfrum - Kikkenstein 1011 - 020.690.7438 - 06.2185.8946 - email
  - Mary Dragman - Kruitberg 2010B - 020.402.0877 - 06.2185.8950 - email
  - Gooioord/Groeneveen020.600.5643/600.9128 - 06.2185.8939/37
  klachten/storingen:
  - mbt huurwoningen en flatgebouwen (ook na kantoortijd): 020.215.0000
  - glasschade Glaslijn: 0900.204.0444
  - ongediertebestrijding Anticimex: 020.697.4356
   
  Veilig Beheer Kraaiennest
  Kruitberg 2, 1104 ?? Amsterdam Zuidoost - 020.600.0924
  - Berry Berkelmans - 06.4612.0884 - email
   
  Politie Amsterdam Amstelland - site (ook voor aangifte)
  Bureau Ganzenhoef - Buurtregiseur:
  - Buurtagenten - 0900.8844 - Webpagina - email
   
  Stadsdeel Zuidoost - site
  - Meldpunt openbare ruimte: 020.252.5222 - site
   
  Projectbureau Ganzenhoef
  Groeneveen 91D, 1103 EG A'dam ZO - 020.600.5835/569.3260
  - Marga Poiesz - 020.569.3260 - email
  - Nancy Wilmink- 020.569.3260 - email
   
  Bijlmer Bewonersraad (BBr) - site
  - Gooioord 263, 1103CR A'dam Zo - 020.416.1386 - email
   
  POZO, Participatie en Opbouwwerk Zuidoost - site
  David Bastiaans (ZWIND) - participatie EGK-buurt - 06.2188.2236 - email

  Stadsdeelbestuur en stadsdeelraad
  - Bestuur/Raad/Raadscommissies - site
  - Bestuur/Raad/Raadscommissies -
   
  Kraaiennest medisch Centrum (KMC)
  - Bert Ricke - 020.698.0478 - email
   
   
  - Bestuur/Raad/Raadscommissies -
  Nieuwsmedia
   
  - Amsterdams Stadsblad (hah) - site
  - Weekblad De Echo (hah) - site
  - Het Parool (Amsterdams dagblad) - site
  - AT5 (Amsterdamse tv) - site
  - RTV-NH (radio en tv Noord-Holland) - site
   
   
  Servicenummers
   
  - alarmnummer politie, brandweer, ambulance:112
  - informatienummer politie: 0900.8844 - site (ook voor aangifte)
  - doktersdienst (voor noodgevallen buiten werktijd eigen arts): 020.592.3456
  - dierenambulance: 020.626.2121
  - klachten/storingen mbt huurwoningen (ook na kantoortijd): 0800.023.6623
  - klachten/storingen mbt koopwoningen: 020.398.7777
  - glasschade A&A: 0800.0207207
  - Meldpunt Stadsdeel Zuidoost: 020.252.5222 - site - email + foto's
  - storingen gas en stroom: (ook na kantoortijd)0800.9009
  - storingen Stadsverwarming0800.0513
  - storingen openbare verlichting/stoplichten: 020.597.2626
  - storingen UPC-kabel (tv/radio/internet): 0900.1580
  - storingen waterleiding: 020.580.2885
  - storingen riool: 0900.9394
  - Afvalpunt Zuidoost (chemisch afval, grofvuil): 020.409.5501 - site
  - Handhaving/Milieupolitie: 020.252.5300 (6:30-22:30uur) / 0900.8844 - site
  - Bouw en Milieutoezicht Amsterdam: 020.551.3888/551.3456 (na kantoortijd)
  - Klussenbus Zuidoost: 020.691.4703 (9.30-12.15 u - 13.00-14.00 u)
  - Buurtcentrum De Bonte Kraai: 020.398.9650
   
   
  Links
   
  - ProLiving (Propoints voor fraaier wonen) - site
  - Ombudsman gem. A'dam (klachten over overheid) - site
  - Dienst Wonen gem. A'dam - site
  - Woningnet (aanbod huurwoningen) - site
  - Funda (aanbod koopwoningen in K-buurt) - site
  - Woonbond (voor huurders en woningzoekenden) - site
  - Amsterdam Zuidoost Net (portal met veel adressen, foto's en agenda) - site
  - Scepsys - over twijfels, onderzoek en actie mbt de Bijlmer vliegramp - site
   
  Publicaties
   
   
   
  Promotie van deze site http://kbuurt.punt.nl wordt gewaardeerd!
   
  Lees meer...
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl